ارزیابی شما از کیفیت سایت؟
(35.63%) 31
عالی
(13.79%) 12
خوب
(8.045%) 7
متوسط
(42.52%) 37
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 87