ارزیابی شما از کیفیت سایت؟
(35.29%) 30
عالی
(14.11%) 12
خوب
(8.235%) 7
متوسط
(42.35%) 36
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 85