ارزیابی شما از کیفیت سایت؟
(35.89%) 28
عالی
(11.53%) 9
خوب
(8.974%) 7
متوسط
(43.58%) 34
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 78