ارزیابی شما از کیفیت سایت؟
(36.36%) 28
عالی
(11.68%) 9
خوب
(9.090%) 7
متوسط
(42.85%) 33
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 77