ارزیابی شما از کیفیت سایت؟
(34.93%) 29
عالی
(14.45%) 12
خوب
(8.433%) 7
متوسط
(42.16%) 35
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 83