ارزیابی شما از کیفیت سایت؟
(36.25%) 29
عالی
(11.25%) 9
خوب
(8.75%) 7
متوسط
(43.75%) 35
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 80